An Phú New City

Khu nhà ở quy mô 4,8ha tại phường An Phú, Tp Thủ Đức, dự án thành phần thuộc dự án Khu đô thị mới An Phú, Tp Thủ Đức quy mô 87,34ha
An Phú New City