Nam Định đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp, tạo sức hút với các nhà đầu tư

Khu công nghiệp Mỹ Thuận
Khu công nghiệp Mỹ Thuận