Tiến độ dự án chung cư nhà ở xã hội Calyx Residence 319 Uy Nỗ Đông Anh Hà Nội

Khu nhà ở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Calyx Residence