Điều kiện & Chính sách của Meey Project

Điều kiện & điều khoản

 

Website “meeyproject.com” - Trang thông tin điện tử tổng hợp về các dự án bất động sản (dự án BDS) và là website đang trong quá trình thử nghiệm, hướng tới mục tiêu cung cấp cho thị trường dự án bất động sản:

 • Website “meeyproject.com” dự trên nền tảng số hỗ trợ tìm hiếm dự án BDS & tra cứu thông tin thuộc các dự án BDS.
 • Các giải pháp đột phá kết hợp ba lĩnh vực Công nghệ - Tài chính Bất động sản.
 • Website là một sản phẩm thuộc Hệ sinh thái Công nghệ Bất động sản Meey Group – được thiết lập, quản lý, vận hành và sở hữu bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land.

  Meey Project là nơi Thành viên chia sẻ, trao đổi thông tin về dự án BDS và về các xu hướng, dưới hình thức là video hoặc bình luận… trong lĩnh vực dự án bất động sản (dự án BDS) trên khắp cả nước, phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Meey Project là nơi Thành viên chia sẻ, trao đổi thông tin về dự án BDS và về các xu hướng, dưới hình thức là video hoặc bình luận… trong lĩnh vực dự án bất động sản (dự án BDS) trên khắp cả nước, phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Mặt khác, Meey Project là nơi cộng đồng các thành viên gồm các cá nhân hoặc các doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch, các đơn vị phân phối dự án BDS. Đồng thời, cộng đồng được đưa ra với mục tiêu giới thiệu, chia sẻ, trao đổi thông tin về dự án BDS trên thị trường Việt Nam và thế giới.

Bằng việc truy cập vào Website, Quý khách thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý rằng:

 • đã chấp thuận toàn bộ nội dung của điều kiện điều khoản (DKDK) này và toàn bộ các quy định, chính sách được dẫn chiếu trong DKDK này
 • Theo đây đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin liên quan đến Quý khách theo quy định tại DKDK này.

Chúng tôi có thể sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các DKDK này (“Thay Đổi”) vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước tới Quý khách. Sau khi các Thay Đổi này được đăng tải, việc Quý khách tiếp tục truy cập vào Website sẽ được coi như là Quý khách thừa nhận và đồng ý hoàn toàn với những Thay Đổi đó. Nếu Quý khách không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Quý khách có thể ngừng việc truy cập vào Website. Để đảm bảo Quý khách không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung DKDK này để nắm được những cập nhật mới nhất của chúng tôi.

 

1. Quy định chung

1.1. Giải thích từ ngữ

Meey Land: là Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land, một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0108867454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/8/2019 và các lần đăng ký thay đổi sau đó, có trụ sở chính tại Tầng 5, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam, thông tin liên hệ tại Liên Hệ;


Website: là trang web về các dự án bất động sản (BDS) trên cả nước, có địa chỉ ……… thuộc sở hữu của Meey Group;


Dịch Vụ: là tất cả và bất kỳ tính năng, tiện ích nào được Meey Project/Meey Group cung cấp tại Website;


Sản Phẩm: là tất cả và bất kỳ trang web, ứng dụng nào thuộc sở hữu của Meey Group bao gồm cả Website;


Khách Hàng: là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập vào Website;


Đăng/chia sẻ video về dự án BDS: là một Dịch Vụ được cung cấp tại Website, trong đó cho phép Khách Hàng đăng tải video về những thông tin liên quan đến các dự án bất động sản bao gồm: dự án BDS về nhà ở, dự án BDS về thương mại, dự án về BDS công nghiệp hoặc nông nghiệp, các loại hình dự án BDS khác;


Người Đăng Tải Video: là Khách Hàng có hoạt động Đăng tải video trên Website;


Video Đăng: là các video được Người Đăng tải vieo đăng trên Website;


Người Xem video: là Khách Hàng có hoạt động xem các Video Đăng của Người Đăng video trên Website;


Người Tiêu Dùng: là Khách Hàng có hoạt động mua, thuê và/hoặc nhận sang nhượng các sản phẩm của dự án bất động sản;


Meey ID: là nền tảng quản lý tài khoản do Meey Group cung cấp và sở hữu để quản lý tài khoản của Khách Hàng được tạo lập hoặc đăng ký trên bất kỳ Sản Phẩm nào thuộc hệ sinh thái của Meey Group;


Tài Khoản Đăng Nhập: là tài khoản mà Khách Hàng sử dụng để đăng nhập và sử dụng Website;


Tài Khoản Giao Dịch có tên gọi là Meey Pay: là tài khoản thuộc Tài Khoản Đăng Nhập trong đó thể hiện số tiền Khách Hàng nạp vào và/hoặc nhận được liên quan đến các giao dịch đối với Sản Phẩm;


Tài Khoản Công Ty: là tên gọi của tài khoản được cấp cho các đối tượng: pháp nhân, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân; là tài khoản thuộc Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng, bao gồm tài khoản của tổ chức đó và (các) Tài Khoản Nhân Viên (như định nghĩa dưới đây), trong đó Khách Hàng có Tài Khoản Công Ty có thể tự sử dụng Dịch Vụ và sử dụng các Tính Năng Chuyên Dụng (như định nghĩa dưới đây) để cho phép nhân viên của mình sử dụng Dịch Vụ thông qua Tài Khoản Nhân Viên.


Tài Khoản Nhân Viên: là Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng là cá nhân hiện đang là người lao động thuộc tổ chức là Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Công Ty, được tổ chức đó thêm vào Tài Khoản Công Ty với danh nghĩa Tài Khoản Nhân Viên, và chịu sự xác nhận, quản lý và thuộc trách nhiệm của Tài Khoản Công Ty đó.


Tính Năng Chuyên Dụng: là tính năng quản lý của Tài Khoản Công Ty. Trong đó, Khách Hàng là tổ chức có thể thực hiện việc thêm mới, quản lý Tài Khoản Nhân Viên và các tính năng khác do Meey Project cập nhật trên các Sản Phẩm tại từng thời điểm.


Cập Nhật: là việc nâng cấp, cập nhật, thay thế, tạm ngưng và/hoặc chấm dứt bất kỳ Dịch Vụ và/hoặc một phần hoặc toàn bộ Website;


Tranh Chấp: là bất kỳ tranh cãi, tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung của DKDK này;


Sự Kiện Bất Khả Kháng: là bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của Meey Project và Khách Hàng một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật của Meey Project. Các sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng;


Thông tin cá nhân: Là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và thông tin khác theo quy định của pháp luật;


Cookies: là những tập tin một trang web gửi đến máy người dùng và được lưu lại thông qua trình duyệt khi người dùng truy cập trang web đó. Cookies được dùng để ghi nhớ thông tin trạng thái, ghi nhớ hoạt động người dùng thực hiện trong quá trình truy cập và duyệt một trang web. Cookie cũng được dùng để lưu lại các thông tin khác mà người dùng nhập hay điền vào trang web như tên, địa chỉ, mật khẩu, v.v.


Dữ Liệu Khách Hàng: là tất cả và bất kỳ những thông tin liên quan đến Khách Hàng (bao gồm cả Cookies, thông tin cá nhân,) mà Khách Hàng cung cấp cho Meey Group hoặc Meey Project có được trong quá trình Khách Hàng truy cập, sử dụng Dịch Vụ, tiến hành giao dịch liên quan đến Website.

 

1.2. Phạm vi áp dụng

Điều kiện điều khoản (DKDK) này sẽ được áp dụng cho tất cả các Khách Hàng khi truy cập vào Website, đăng nhập và/hoặc đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập tại Website, sử dụng bất kỳ tính năng nào thuộc Website và/hoặc tiến hành bất cứ giao dịch nào liên quan tới Website.

 

1.3. Tài khoản Đăng Nhập

Bằng việc tạo lập, đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập, Khách Hàng theo đây thừa nhận và đồng ý rằng:
 • Tài Khoản Đăng Nhập được lập sẽ được tích hợp vào Meey ID và Khách Hàng có thể sử dụng chính Tài Khoản Đăng Nhập đã lập để đăng nhập meeyproject.com hoặc các Sản Phẩm khác của Meey Group
 • Dữ Liệu Khách Hàng sẽ chịu sự điều chỉnh của quy định về bảo mật, sử dụng và chia sẻ thông tin cũng như chính sách quyền riêng tư của Meey Project tại Chính Sách Bảo Mật
Mỗi Khách Hàng chỉ được đăng ký 01 Tài Khoản Đăng Nhập để sử dụng Website. Trường hợp Khách Hàng đã có sẵn tài khoản Meey ID, Khách Hàng có thể sử dụng chính tài khoản này để đăng nhập vào Website.

Khi tạo lập, đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập, Khách Hàng phải đáp ứng các điều kiện sau:


 • Đối với Khách Hàng là cá nhân: Phải là người mang quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để sử dụng và thực hiện các giao dịch trên Website.Nếu Khách Hàng là người chưa đủ 18 tuổi hoặc khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật, Khách Hàng phải có sự đồng ý từ người đại diện theo pháp luật hợp pháp để sử dụng và/hoặc tiến hành giao dịch liên quan đến Website. Trong trường hợp đó, người đại diện theo pháp luật phải tuân theo và hỗ trợ Khách Hàng tuân theo DKDK này và phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của Khách Hàng liên quan đến Website và Dịch Vụ;

 • Đối với Khách Hàng là tổ chức: phải được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để Khách Hàng tổ chức có thể mở Tài Khoản Đăng Nhập, Khách Hàng cần cử một người đại diện theo uỷ quyền của Khách Hàng tạo lập, quản lý và sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập tuân theo DKDK này. Khách Hàng phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của người đại diện đó liên quan đến Website và Dịch Vụ.

Khách Hàng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và trung thực về Khách Hàng khi mở Tài Khoản Đăng Nhập. Khách Hàng cũng phải kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến Tài Khoản Đăng Nhập đã được đăng ký nếu có bất kỳ thay đổi nào. Meey Project/Meey Group sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp Khách Hàng cung cấp không đầy đủ hoặc chậm cập nhật thông tin của mình.


Khách Hàng có thể sửa đổi, xóa bỏ hoặc thay đổi thông tin Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng, tuy nhiên Meey Project xin lưu ý rằng những dữ liệu đã bị Khách Hàng xóa bỏ có thể sẽ không khôi phục lại được.


Khách Hàng phải chịu trách nhiệm với mật khẩu, Tài Khoản Đăng Nhập và tất cả hoạt động của mình trên Website bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập của chính Khách Hàng, bao gồm cả mật khẩu, mật mã, các thông tin xác thực và thông tin định danh khác.


Khi phát hiện bất kỳ thông tin nào của Khách Hàng bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, hoặc Tài Khoản Đăng Nhập bị truy cập, sử dụng trái phép, Khách Hàng phải thông báo ngay cho Meey Project/Meey Group và thực hiện các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ tạm ngừng/tạm khóa Tài Khoản Đăng Nhập/Tài Khoản Giao Dịch theo hướng dẫn của Meey Project/Meey Group. Trường hợp không thông báo hoặc không thông báo kịp thời, Khách Hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh, Meey Project/Meey Group không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc tổn thất của Khách Hàng xuất phát từ sự không tuân thủ quy định, hướng dẫn của Meey Project/Meey Group.


Meey Project/Meey Group bảo lưu quyền từ chối đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng với bất kỳ lý do nào. Việc bảo lưu quyền ngay lập tức tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập, sử dụng của Khách Hàng đối với Dịch Vụ và/hoặc xoá Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng mà không cần thông báo trước, đồng thời có quyền áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 • Meey Project/Meey Group phát hiện bất kỳ thông tin nào Khách Hàng cung cấp là giả mạo;

 • Khách Hàng không thỏa mãn đầy đủ điều kiện để sử dụng và/hoặc thực hiện giao dịch liên quan đến Website;

 • Khách Hàng vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều nghĩa vụ hoặc tái phạm bất cứ DKDK được nêu ra ở đây;

 • Meey Project/Meey Group buộc phải tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của các cơ quan chức năng khác;

 • Khi Khách Hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết, hoặc bị tuyên bố là đã chết hoặc bị tuyên bố mất tích;

 • Khi Khách Hàng là tổ chức giải thể hoặc chấm dứt hoạt động dưới bất cứ hình thức nào;

 • Meey Project/Meey Group nhận định rằng việc tiếp tục trao quyền truy cập hoặc sử dụng của Khách Hàng có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật hoặc khả năng vận hành của Dịch Vụ, Website hoặc bất kỳ Sản Phẩm khác;

 • Meey Project có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của Khách Hàng gây thiệt hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm cho một bên thứ ba hoặc bất kỳ Sản Phẩm nào – ví dụ như thâm nhập trái phép, tấn công giả mạo, quấy rối, gửi thư rác, hoặc sao chép và sử dụng trái phép nội dung không do Khách Hàng sở hữu.

 • Nếu Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng bị ngừng hoặc chấm dứt do nhầm lẫn, Khách Hàng có thể gửi khiếu nại cho Meey Project/Meey Group.

Tài Khoản Công Ty: Với Khách Hàng là tổ chức, ngoài việc sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập để sử dụng Dịch Vụ, có thể lựa chọn đăng ký Tài Khoản Công Ty sau khi được Meey Project/Meey Group xét duyệt và thêm mới Tài Khoản Nhân Viên theo quy trình tại Hướng Dẫn Sử Dụng để sử dụng Tính Năng Chuyên Dụng.


Sau khi được Meey Project/Meey Group chấp thuận đăng ký Tài Khoản Công Ty, Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Công Ty có trách nhiệm tự mình quản lý, sử dụng tài khoản phù hợp với các tính năng đã được Meey Project đã được xây dựng.


Khách Hàng phải tạo hoặc thêm mới Tài Khoản Nhân Viên cho nhân viên đang là người lao động của mình theo quy định pháp luật, bảo đảm mỗi Tài Khoản Đăng Nhập của mỗi nhân viên chỉ là Tài Khoản Nhân Viên của 01 Tài Khoản Công Ty tại một thời điểm nhất định.


Sau khi được thêm vào Tài Khoản Công Ty, mọi hoạt động của Tài Khoản Nhân Viên sẽ coi như được thực hiện nhân danh Tài Khoản Công Ty, theo sự ủy quyền của tổ chức sở hữu Tài Khoản Công Ty cho cá nhân sở hữu Tài Khoản Nhân Viên. Theo đó, Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Công Ty phải chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động của Tài Khoản Nhân Viên bao gồm cả việc sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập, sử dụng Dịch Vụ, v.v. kể từ khi Khách Hàng thêm Tài Khoản Nhân Viên đó vào Tài Khoản Công Ty của mình.


Trường hợp Tài Khoản Công Ty bị tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập, sử dụng và/hoặc bị xoá do Khách Hàng là chủ sở hữu Tài Khoản Công Ty và/hoặc Tài Khoản Nhân Viên vi phạm DKDK này, Meey Project/Meey Group cũng sẽ có quyền tạm ngưng, chấm dứt quyền truy cập, sử dụng và/hoặc xóa một, một số hoặc toàn bộ Tài Khoản Nhân Viên trực thuộc Tài Khoản Công Ty đó, tùy theo quyết định của Meey Group.

 

1.4. Nghĩa vụ của Khách Hàng

Trong quá trình truy cập, sử dụng Website, Khách Hàng phải tuân theo những nghĩa vụ sau đây:


Nguyên tắc tuân thủ: Khi truy cập, sử dụng Website, Khách Hàng phải thực hiện đúng theo các quy định và hướng dẫn của Meey Project. Meey Project sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của chúng tôi.


Nguyên tắc tôn trọng: Một số Dịch Vụ và Sản Phẩm cho phép và/hoặc cung cấp thông tin để Khách Hàng tương tác với bên thứ ba, do vậy, Khách Hàng phải tuân theo quy tắc ứng xử cơ bản sau đây:

 •  Tôn trọng các quyền của tổ chức/cá nhân khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ;

 • Không lợi dụng hoặc lạm dụng các thông tin hoặc công cụ được Meey Project cung cấp để gây tổn hại đến chính mình hoặc bên thứ ba, chẳng hạn như đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác.

 • Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành 

Thao tác trái phép: Khách Hàng không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây đối với Website:


 • Sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, kết nối tới, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Website hoặc xây dựng trang web nhân bản (mirror website) để công bố các thông tin liên quan đến Website;

 • Thiết kế lại, biên dịch, thay đổi, tháo gỡ, chỉnh sửa đảo lộn thiết kế hoặc nội dung Website;

 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Website;

 • Đăng nhập và sử dụng Website bằng một phần mềm hoặc một hệ thống trung gian khác khi chưa được cấp quyền, chấp thuận bởi Meey Project;

 • Sử dụng thông tin của Website để cung cấp dịch vụ giống hoặc tương tự hoặc về cơ bản là tương tự như Dịch Vụ;

 • Tải xuống hàng loạt hoặc tạo nguồn cấp dữ liệu khối lượng lớn của nội dung Website.      

Sử dụng trái phép: Khách Hàng không được sử dụng Website, các Dịch Vụ hoặc bất kỳ dịch vụ khác được tích hợp với Website để thực hiện bất kỳ hành vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau đây:


 • Đăng tải, tuyên truyền, hoặc lưu trữ các thông tin chống phá và xuyên tạc Chính quyền, thể chế, chính sách Nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc và các đất nước hoặc các hoạt động kêu gọi bạo loạn, biểu tình khác;

 • Sử dụng Website để tuyên truyền các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

 • Thực hiện bất cứ hành vi nào gây ảnh hưởng tới hệ thống an ninh mạng của bất kỳ Sản Phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản khi không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xoá bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin, phát tán các chương trình độc hại, vi rút (virus) hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm gây hại tới hệ thống mạng;

 • Đăng tải, truyền hoặc lưu trữ bất kì nội dung, hình ảnh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh, hoặc quyền hợp pháp khác của bên thứ ba;

 • Truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

 • Các nghĩa vụ khác quy định tại DKDK này và theo quy định của pháp luật.

 

1.5. Xử lý vi phạm

Báo cáo vi phạm: Nếu Khách Hàng phát hiện người sử dụng khác trên Website có hành vi vi phạm DKDK, vui lòng chọn nút “Báo cáo xấu” trên giao diện hoặc liên hệ Meey Project/Meey Group để thông báo về vi phạm đó.


Thông báo vi phạm: Trước khi tiến hành xử lý như quy định tại Điều dưới đây, Meey Project/Meey Group có thể thông báo trước cho Khách Hàng một cách hợp lý, nêu rõ hành vi vi phạm của Khách Hàng và biện pháp xử lý theo DKDK này, và có thể cho Khách Hàng cơ hội khắc phục vi phạm, trừ các trường hợp được nêu ở DKDK trên.


Hình thức xử phạt: Tùy theo nhận định của Meey Project/Meey Group ứng với từng trường hợp vi phạm cụ thể của Khách Hàng, chúng tôi có toàn quyền đưa ra mức xử phạt phù hợp bao gồm, nhưng không giới hạn ở (các) hình thức dưới đây:

 • Tạm ngưng, chấm dứt hoạt động một phần hoặc toàn bộ hoặc xóa Tài Khoản Đăng Nhập. Tùy từng trường hợp tương ứng, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ và/hoặc Website và/hoặc bất kỳ Sản Phẩm khác liên quan đến Tài Khoản Đăng Nhập bị xử lý vi phạm.

 • Nếu tài khoản Meey ID bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của Chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.

 • Yêu cầu Khách Hàng bồi thường đối với mọi tổn thất, thiệt hại mà Meey Project/Meey Group phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm của Khách Hàng.    

Bồi thường: Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng sẽ giữ cho Meey Project/Meey Group và các tổ chức là công ty con, công ty liên kết, nhận sự quản lý, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của Meey Project/Meey Group không bị thiệt hại bởi bất kỳ và tất cả khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư và các chi phí khác) phát sinh từ hoặc liên quan tới:


 • Việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Website trong các giao dịch riêng của Khách Hàng.

 • Việc Khách Hàng vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ DKDK hoặc quy định hoặc pháp luật liên quan, cho dù có hoặc không được dẫn chiếu trong DKDK này.

 • Việc Khách Hàng sử dụng sai Dịch Vụ và/hoặc Website. 

Giới hạn trách nhiệm: Meey Project không đưa ra cam đoan, bảo đảm hoặc bảo lãnh nào về bất kỳ nội dung nào dưới đây:

 • Về thời gian, chất lượng, sự phù hợp, sự sẵn sàng, tính chính xác hoặc tính hoàn thiện của Dịch Vụ và Website;

 • Dịch Vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng của Khách Hàng;

 • Việc sử dụng Dịch Vụ sẽ an toàn, đúng hạn, không bị gián đoạn hoặc không mắc lỗi hoặc hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác;

 • Các lỗi hoặc sai sót thuộc Website sẽ được sửa;
 • Website hoặc máy chủ duy trì Website không bị nhiễm vi rút hoặc cấu phần nguy hại khác 

Tất cả các điều kiện, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý, bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại, tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm đến các quyền của bên thứ ba, được loại trừ trong phạm vi tối đa mà pháp luật Việt Nam cho phép.


Dịch Vụ, Website có thể phụ thuộc vào các giới hạn, tiềm ẩn vốn có trong việc sử dụng internet và thông tin liên lạc bằng hình thức điện tử bao gồm thiết bị do Khách Hàng sử dụng bị lỗi, không kết nối, ngoài tầm phủ sóng điện thoại di động hoặc hoạt động không chính xác. Meey Project/Meey Group được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của chúng tôi không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng.


Meey Project/Meey Group có thể cung cấp các liên kết hoặc tham chiếu tới các trang khác trên Internet được vận hành bởi bên thứ ba, chỉ nhằm giúp tạo sự thuận tiện cho Khách Hàng. Meey Project/Meey Group không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang khác và vì vậy không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan tới những nội dung của trang được liên kết bởi bất cứ hình thức nào.


Meey Project/Meey Group không có trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch Vụ giả mạo, Dịch Vụ đã được sử dụng, Dịch Vụ không sử dụng được, mà Khách Hàng mua từ các bên trung gian.


Meey Project/Meey Group sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thỏa thuận, tranh chấp, khiếu nại nào giữa Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Công Ty và Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Nhân Viên.


Vui lòng tham khảo điều khoản bổ sung liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và Website tại Điều Khoản Sử Dụng.

 

1.6. Quyền sở hữu trí tuệ

Toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Website (bao gồm nhưng không giới hạn ở mã nguồn video, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Website) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Meey Project/Meey Group.


Khách Hàng không được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc thực hiện những hành vi tương tự khác để xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của Meey Project/Meey Group nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.


Mặc dù trao quyền sử dụng Dịch Vụ cho Khách Hàng, Meey Project/Meey Group bảo lưu mọi quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ của Meey Project đối với Dịch Vụ, Website và Sản Phẩm.

 

1.7. Bảo mật thông tin

Trong quá trình Khách Hàng sử dụng Website và Dịch Vụ, Meey Project/Meey Group có thể thu thập và sử dụng Dữ Liệu Khách Hàng nhằm mục đích cuối cùng để phục vụ lợi ích của Khách Hàng và mang đến cho Khách Hàng những trải nghiệm tốt nhất.


Meey Project xem thông tin như tài sản phải được bảo vệ và dùng rất nhiều công cụ (mã hóa, mật khẩu, bảo mật vật lý…) để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng khỏi truy cập trái phép và bị tiết lộ.


Meey Project/Meey Group luôn nỗ lực bảo mật Dữ Liệu Khách Hàng để ngăn chặn việc rò rỉ, đánh cắp thông tin cá nhân, hình thức sử dụng và truy cập tài khoản trái phép. Ngoài ra, Meey Project cũng triển khai và áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin trong khuôn khổ các tiêu chuẩn bảo mật an ninh mạng đang xây dựng.


Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện tại Chính Sách Bảo Mật trước khi Khách Hàng thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong phạm vi Website và/hoặc Sản Phẩm.

 

1.8. Điều khoản khác

Meey Project/Meey Group bảo lưu quyền Cập Nhật vào bất cứ thời điểm nào, và sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách Hàng có thể không sử dụng được hoặc không được sử dụng đầy đủ một phần hoặc toàn bộ Website trong quá trình Cập Nhật này.


Meey Project/Meey Group không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Chúng tôi có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của Khách Hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Website hoặc Dịch Vụ của chúng tôi mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.


DKDK này cùng tất cả những quy định, chính sách, điều kiện và điều khoản khác được nói tới và/hoặc dẫn chiếu tại DKDK này sẽ cấu thành toàn bộ DKDK mà Khách Hàng phải tuân theo. Trong quá trình sử dụng Website và/hoặc Dịch Vụ, Khách Hàng có thể được yêu cầu phải tuân theo điều khoản và điều kiện riêng của một dịch vụ cụ thể liên quan đến Website và/hoặc của Sản Phẩm khác. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa DKDK và điều khoản và điều kiện của dịch vụ/Sản Phẩm khác đó, điều khoản và điều kiện của dịch vụ/Sản Phẩm khác sẽ được ưu tiên áp dụng.


DKDK này có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn hoặc không nhất quán giữa các ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ là bản được ưu tiên áp dụng.


DKDK này được lập, điều chỉnh và diễn giải theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mọi Tranh Chấp (nếu có) trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần hợp tác thiện chí trong vòng 30 (ba mươi) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn này, Meey Project/Meey Group và/hoặc Khách Hàng có thể đưa Tranh Chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội theo quy định của pháp luật.

 

2. Điều khoản sử dụng

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ Meey Project, Thành viên phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà Meey Project/Meey Group liên kết, tích hợp, bao gồm:


 • Khi truy cập, sử dụng Meey Project bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi, thiết bị kết nối Internet) hoặc sử dụng ứng dụng Meey Project thì Thành viên cũn phải tuân theo Quy chế này.

 • Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Thành viên, Meey Project không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Meey Project có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Thành viên. Meey Project sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn cộng đồng về những thay đổi, bổ sung đó.

Điều Khoản Sử Dụng này ("Điều Khoản Sử Dụng") quy định những nội dung liên quan đến Dịch Vụ và việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ do Meey Project cung cấp. Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Định Chung và Điều Khoản Sử Dụng. Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Project/Meey Group có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Điều Khoản Sử Dụng này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Project/Meey Group quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Project/Meey Group đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Khách Hàng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Khách Hàng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Điều Khoản Sử Dụng này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Project/Meey Group. Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Sử Dụng này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung.

 

2.1. Thông tin về Dịch Vụ

Các Dịch Vụ được Meey Project cung cấp tại Website bao gồm, nhưng không giới hạn ở những hoạt động sau:


 • Cung cấp nền tảng cho Khách Hàng thực hiện Đăng – chia sẻ - , đẩy video, các bài viết chia sẻ dưới dạng bình luận về các dự án BDS hoặc giới thiệu thông tin về các công trình của các chủ đầu tư;

 • Sàng lọc thông tin chia sẻ theo nhiều lựa chọn, hỗ trợ Khách Hàng tìm kiếm thông tin/video theo đúng nhu cầu; cho phép Khách Hàng đặt lịch hẹn xem dự án BDS; cung cấp các công cụ như: công cụ tạm tính lãi suất vay hoặc các công cụ khác… để Khách Hàng tham khảo;

 • Hiển thị video tin tức hoặc Livestream theo dạng lưới và dạng bản đồ, hỗ trợ Khách Hàng xem thông tin trực quan hơn;

 • Kết nối giữa Người đăng tải video/người chia sẻ thông tin và Người Xem thông tin, cung cấp công cụ trò chuyện (chat) trực tuyến giữa người chia sẻ với người xem tin tức;

 • Dẫn chiếu tới các Sản Phẩm hỗ trợ khác của Meey Project/Meey Group nhằm đáp ứng nhu cầu của Khách Hàng ví dụ như tra cứu thông tin quy hoạch, chạy quảng cáo, quản lý khách hàng (CRM) và trong tương lai sẽ hướng tới cung cấp những tiện ích khác nữa như định giá bất động sản, công chứng, tư vấn thủ tục v.v;  

Quản lý tài khoản, Quản lý video, lịch sử truy cập thông tin, các bài viết/chia sẻ yêu thích, v.v.;


Meey Project cung cấp các thông tin tổng hợp liên quan dưới dạng video – bình luận đến thị trường về dự án BDS, hoặc các liên kết với Meey Project trong hệ sinh thái của Meey Group như: quy hoạch, khóa học hay tin tức bất động sản, phong thủy, nội ngoại thất, xây dựng, v.v.


Dịch Vụ có thể được Meey Project/Meey Group thu hoặc không thu phí sử dụng với mức giá tùy từng thời điểm.


Meey Project luôn nỗ lực tối đã để đảm bảo các thông tin, hình ảnh và tài liệu được đăng tải trên Website là chính xác và đầy đủ tại thời điểm đăng tải. Tuy nhiên, Meey Project/Meey Group không chịu trách nhiệm, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với các thông tin đăng tải và nội dung cũng như tính pháp lý của các thông tin đăng tải khác, các đường dẫn và/hoặc các trang web khác được dẫn chiếu tại Website nhưng được vận hành bởi bên thứ ba.


Meey Project có quyền sửa đổi, xóa bỏ các thông tin, tài liệu được đăng tải trên Website mà không cần báo trước, tùy theo quyết định của Meey Project/Meey Group và quy định của pháp luật.


Meey Project/Meey Group có quyền thay đổi Dịch Vụ và thông tin về Dịch Vụ mà không cần báo trước cho Khách Hàng. Tuy nhiên, khách hàng sẽ được cung cấp thông tin về quy định rõ ràng trước khi Khách Hàng tiến hành thao tác đối với các dịch vụ của chúng tôi.


Khi sử dụng tính năng liên quan đến định vị và bản đồ tại Website, Khách Hàng có thể nhận thấy điều kiện thực tế có sự sai khác so với kết quả bản đồ và nội dung. Meey Project/Meey Group không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, tổn thất hoặc thương tổn nào của Khách Hàng trong trường hợp sử dụng các tính năng liên quan đến định vị và bản đồ tại Website.


Việc sử dụng Dịch Vụ liên quan đến Tin Đăng và các trao đổi, giao dịch (nếu có) giữa các Khách Hàng sẽ phải tuân theo Quy Chế Hoạt Động.

 

2.2. Nghĩa vụ của Khách Hàng khi sử dụng Dịch Vụ

Khách Hàng phải đọc hiểu và đồng ý với DKDK trước khi sử dụng Dịch Vụ và phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình tại DKDK. Khách Hàng có thể thực hiện xem thông tin trên website đăng tải mà không cần đăng nhập hoặc đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập.


Tuy nhiên, Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm bảo mật tất cả những thông tin mà Khách Hàng đăng tải, cung cấp, chia sẻ cho Meey Project và/hoặc Khách Hàng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.


Việc sử dụng Dịch Vụ có thể cho phép Khách Hàng liên hệ, trao đổi với những Khách Hàng khác. Khách Hàng cần tự trang bị những biện pháp thích hợp để bảo vệ bản thân trong quá trình liên hệ, tiếp xúc với bất kỳ Khách Hàng hay một bên thứ ba nào khác. Meey Project/Meey Group sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh cãi, tranh chấp, khiếu nại giữa các Khách Hàng và giữa Khách Hàng với bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, trong trường hợp Khách Hàng phát hiện có bất kỳ Người Dùng nào khác có dấu hiệu lừa đảo, phạm tội hoặc gây phiền toái, vui lòng báo cáo lại cho Meey Project/Meey Group để chúng tôi đưa ra những hỗ trợ kịp thời.


Trường hợp phát sinh thắc mắc nào liên quan đến Dịch Vụ và/hoặc các Sản Phẩm khác, Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Meey Project/Meey Group hoặc liên hệ/chát trực tiếp với nhân viên Chăm sóc khách hàng của Meey Project/Meey Group qua công cụ được hiển thị ở góc phải của màn hình giao diện Website để được hỗ trợ.