Điều kiện & Chính sách của Meey Project

Chính sách bảo mật và Quy chế hoạt động

 

1. Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật này ("Chính Sách Bảo Mật") quy định những nội dung liên quan đến việc thu thập, xử lý, bảo mật thông tin và quyền riêng tư của Khách Hàng.

Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Định Chung và Chính Sách Bảo Mật này.

Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Project/Meey Group có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ Chính Sách Bảo Mật này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Project/Meey Group quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Project/Meey Group đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng.

Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Khách Hàng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Khách Hàng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Chính Sách Bảo Mật này để nắm được những cập nhật mới nhất của chúng tôi.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung.

 

1.1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích thu thâp thông tin

Meey Project/Meey Group luôn cố gắng để những thông tin/video được đăng tải trên trang Meey Project là hữu ích và chính xác nhất. Để thực hiện điều đó, Meey Project/Meey Group yêu cầu thành viên phải cung cấp đầy đủ và chính xác mọi thông tin tại website của chúng tôi.

Việc Meey Project/Meey Group thu thập Dữ Liệu Khách Hàng nhằm mục đích đảm bảo quyền và lợi ích cho Khách Hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ công tác bảo mật để đem lại cho Khách Hàng trải nghiệm tốt hơn, bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Để xác nhận khi Khách Hàng dùng thông tin để đăng nhập vào Tài Khoản Đăng Nhập;
 • Xác minh danh tính Khách Hàng và bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập;
 • Để thực hiện giao dịch liên quan đến Website và/hoặc hỗ trợ Khách Hàng khi sử dụng dịch vụ của Meey Project/Meey Group;
 • Để cung cấp các dịch vụ như xử lý những cụm từ Khách Hàng tìm kiếm để trả về kết quả chính xác, cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ dựa trên các tiêu chí mà Khách Hàng chọn sử dụng;
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ Khách Hàng, nhằm mục đích xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, đảm bảo an ninh, phát hiện các hành vi lạm dụng, lừa đảo, và hành vi trái pháp luật khác, đảm bảo cam kết của Meey Project với Khách Hàng (ví dụ đảm bảo không có nhiều lượt đăng nhập hoặc đăng nhập đáng nghi vào Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng);
 • Để quản lý thông tin, phục vụ cho hoạt động cung cấp Dịch Vụ và hỗ trợ liên kết các bên liên quan, và để phản hồi những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Khách Hàng;
 • Để cá nhân hóa nội dung mỗi khi Khách Hàng truy cập vào Website, dựa theo giới tính, tuổi, nơi ở, sở thích, lịch sử giao dịch, nội dung đã xem;
 • Để phục vụ việc phân tích xu hướng của Khách Hàng, với mục đích phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại của website;
 • Bên cạnh đó, Meey Project dùng cho những mục đích khác được quy định cụ thể tại Chính Sách Bảo Mật này và theo quyết định của Meey Group tùy từng thời điểm và sẽ thông báo trên Website.
 • Meey Project chỉ thu thập Dữ Liệu Khách Hàng trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của Meey Group. Meey Group duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp. Ngoài ra, Meey Project/Meey Group cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà Meey Project/Meey Group cung cấp cho họ.

Meey Project/Meey Group không bán thông tin cá nhân của Khách Hàng với bên thứ ba vì bất cứ lý do nào.

 

Phạm vi thu thập dữ liệu

Các thông tin mà Meey Project/Meey Group có thể thu thập từ thành viên bao gồm: họ tên, ảnh đại diện, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp và các thông tin cần thiết khác.

Ngoài ra, website “meeyproject.com” thu thập dữ liệu chủ yếu bao gồm:

 • Họ tên,
 • Số điện thoại,
 • Email,
 • Số CMND/Passport cùng với ngày và nơi cấp,
 • Tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập.

Thông tin nhận được trong quá trình Khách Hàng truy cập, sử dụng Sản Phẩm:

 • Cookies;
 • Địa chỉ IP;

Các thuộc tính thiết bị điện thoại, máy tính cũng như các thiết bị kết nối web khác mà Khách Hàng sử dụng để truy cập Sản Phẩm như hệ điều hành, phiên bản phần cứng và phần mềm, dung lượng bộ nhớ trống, plugin, loại trình duyệt;

Dữ liệu từ cài đặt thiết bị: là thông tin Khách Hàng cho phép Meey  Project/ Meey Group nhận thông qua cài đặt thiết bị mà Khách Hàng bật, ví dụ như quyền truy cập vào vị trí GPS, máy ảnh hoặc ảnh của Khách Hàng;

Dữ liệu địa điểm: là thông tin được lấy từ GPS, Wifi, địa chỉ IP hoặc bài đăng công khai có chứa thông tin địa điểm của Khách Hàng;

Đây là các thông tin mà Meey Project cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Meey Project liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Meey Project/Meey Group về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

1.2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Các thông tin được thành viên cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ trên Meey Project/Meey Group mà thành viên yêu cầu;
 • Gửi thông tin giới thiệu dịch vụ trên Meey Project/Meey Group đến thành viên;
 • Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình;
 • Nâng cao mối tương tác và liên kết với thành viên khác;
 • Giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu nại phát sinh liên quan đến việc sử dụng Meey Project;
 • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại Việt Nam.
 • Nếu không có sự đồng ý của thành viên, Meey Project/Meey Group sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến thành viên cho bên thứ ba để sử dụng với mục đích quảng cáo.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Mạng xã hội Meey Project có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Trong quá trình Khách Hàng sử dụng Sản Phẩm, Meey Project/Meey Group mặc định Khách Hàng đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để gửi thông báo, tin tức của Meey Project/Meey Group tới email và tin nhắn (SMS) của Khách Hàng.

Nếu không muốn tiếp tục nhận những thông báo và tin tức này, Khách Hàng có thể từ chối bằng cách thực hiện theo hướng dẫn hủy đăng ký của Meey Project/Meey Group trong mỗi email.

Tuy nhiên, Khách Hàng không được hủy đăng ký nhận thông báo, tin tức này nếu như chúng không có tính chất quảng cáo. Những thông tin này được sử dụng để đăng ký, xác minh, bảo vệ Tài Khoản Đăng Nhập và thông báo cho Khách Hàng về những thay đổi quan trọng của Meey Project/Meey Group.

 

1.3. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin của thành viên được lưu trữ trong mục nhà đất đang quản lý hoặc quản lý tin trong thời gian, nhằm phục vụ cho các yêu cầu thành viên đưa ra.

Thành viên có thể yêu cầu Meey Project xóa dữ liệu cá nhân khi đã chấm dứt là thành viên của Meey Project.

Phương tiện và công cụ để Khách Hàng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân như:

 • Khách Hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình tại Tài Khoản Đăng Nhập của mình đã đăng ký trên Website.
 • Việc đăng nhập và chỉnh sửa có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào Website.

Những đối tượng có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Meey Project không cung cấp thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Meey Project cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng, cụ thể như sau:

 • Trao đổi thông tin cá nhân Khách Hàng với các công ty liên kết của Meey Project/Meey Group và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Khách Hàng với Meey Project
 • Meey Project/Meey Group có thể chia sẻ thông tin cá nhân Khách Hàng cho các đối tác của Meey Group, công ty liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Meey Group. Việc chia sẻ này giúp Meey Group có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các đối tác của Meey Project/Meey Group và các công ty liên kết của Meey Group được cấp quyền truy cập thông tin cá nhân Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.
 • Meey Project có thể chuyển thông tin cá nhân Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách Hàng. Meey Project cũng có thể trao đổi thông tin cá nhân Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
 • Trao đổi thông tin cá nhân Khách Hàng với các đối tác quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Khách Hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
 • Trao đổi thông tin cá nhân Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Meey Project có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại. Meey Project/Meey Group sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách Bảo Mật này.

Ngoài các trường hợp nêu trên, Meey Project/Meey Group sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cá nhân Khách Hàng cho một bên thứ ba và sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

Khách Hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Meey Project/Meey Group. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Meey Project/Meey Group sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách Hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 

1.4. Cơ chế bảo mật thông tin

Meey Project/Meey Group thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân Khách Hàng qua các hình thức:

 • Meey Project/Meey Group duy trì biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử, và quy trình được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng. Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của Meey Project/Meey Group thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của Sản Phẩm. Meey Project/Meey Group luôn nỗ lực tối đa để đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.
 • Các thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật.
 • Tuy nhiên, không có dịch vụ truyền dữ liệu nào qua Internet được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Vì vậy mặc dù Meey Project/Meey Group cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng, Meey Project/Meey Group không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin mà Khách Hàng chuyển tới Meey Project/Meey Group, Khách Hàng phải chấp nhận rằng Khách Hàng tự chịu rủi ro khi gửi thông tin qua Internet.
 • Chính sách bảo mật dữ liệu nội bộ của Meey Project/Meey Group chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Khách Hàng. Nhân viên được ủy quyền có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng nhằm mục đích phục vụ kinh doanh.
 • Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng Dịch Vụ và giao dịch bằng Tài Khoản Đăng Nhập đã đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Meey Project/Meey Group về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên Tài Khoản Đăng Nhập và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin Tài Khoản Đăng Nhập của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 • Meey Project/Meey Group không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Website và/hoặc Sản Phẩm từ các website khác không phải là Sản Phẩm chính thức của Meey Project/Meey Group.
 • Trong trường hợp có vi phạm bảo mật hoặc an toàn thông tin cá nhân của Khách Hàng, Meey Project/Meey Group sẽ thông báo ngay cho Khách Hàng khi cần thiết và trong phạm vi có thể, Khách Hàng có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. Trừ khi Khách Hàng đưa ra được giải pháp khác, Meey Project/Meey Group có thể thông báo cho Khách Hàng những trường hợp nghi ngờ bằng cách sử dụng Email mà Khách Hàng cung cấp, khi Khách Hàng đăng ký với Meey Project/Meey Group.

 

1.5. Bảo mật về cookies

Cookies Thiết yếu

Cookies thiết yếu là những Cookies cần thiết và mang tính bắt buộc để Meey Project có thể cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng, vì vậy Khách Hàng không thể từ chối chúng. Khách Hàng có thể chặn hoặc xóa Cookies trong cài đặt trình duyệt của mình.

Cookies chức năng

Cookies chức năng là những Cookies cho phép Khách Hàng sử dụng các tính năng chính trên Website mà khi tắt Cookies này, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng những tính năng này và có thể dẫn đến một số bất tiện như sau:

 • Không thể truy cập được một số mục của Meey Project/Meey Group;
 • Hạn chế các Dịch Vụ Meey Project có thể cung cấp cho Khách Hàng;
 • Meey Project không thể ghi nhớ các tùy chọn của Khách Hàng;
 • Meey Project không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.

Cookies hiệu suất và phân tích

Cookies hiệu suất cho phép Meey Project nâng cao hiệu suất và chức năng của Website và phát hiện bất cứ lỗi nào gây cản trở việc sử dụng của Khách Hàng.

Cookies này cũng cho phép thu thập thông tin về cách thức Khách Hàng truy cập sử dụng Meey Project bao gồm thông tin về thời gian truy cập trên mỗi trang, số lượng truy cập trên mỗi trang, lỗi tin nhắn hiển thị, số lượng nhấp chuột trên mỗi mục của Meey Project.

Cookies cá nhân hóa

Cookies cá nhân hóa giúp Meey Project tùy chỉnh Website khi Khách Hàng sử dụng và cho phép Meey Project ghi nhớ các lựa chọn, sở thích của Khách Hàng.

Dữ liệu mà các Cookies này thu thập bao gồm tên nước cư trú, ngôn ngữ, hành trình cuối cùng Khách Hàng thực hiện. Khi tắt những Cookies này, Khách Hàng có thể gặp một số bất tiện như sau:

 • Một số nội dung trên Website có thể không thể hiển thị chính xác;
 • Hỗ trợ trực tuyến mà Meey Project cung cấp bị hạn chế;
 • Việc lưu trữ các tùy chọn cần thiết để hiển thị hoặc tắt một số tính năng nhất định bị chặn.

Bảo mật thông tin về Cookies

Meey Project cam kết đảm bảo bảo mật dữ liệu về Cookies của Khách Hàng theo các nguyên tắc sau:

 • Meey Project không đính kèm bất kỳ thông tin nào vào Cookies được sử dụng để nhận dạng cá nhân.
 • Meey Project không sử dụng Cookies để phục hồi địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại hay bất kỳ thông tin nào khác cho phép nhận dạng cá nhân.
 • Meey Project không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của Khách Hàng cho các nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba chạy quảng cáo cho Meey Project/Meey Group.

 

1.6. Cam kết bảo mật thông tin thành viên

Meey Project cam kết sẽ bảo mật các thông tin của thành viên, nỗ lực và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật các thông tin mà thành viên cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Meey Project.

Không bán, chuyển giao dữ liệu thông tin cho bên thứ ba, khi chưa được sự cho phép của thành viên ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu cung cấp thông tin thành viên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin thành viên bị tấn công dẫn đến mất dữ liệu thành viên, Meey Project/Meey Group sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Nếu xét thấy thông tin của thành viên cung cấp trên Meey Project là không chính xác, ban kiểm soát của Meey Project sẽ tiến hành hủy toàn bộ những nội dung của thành viên đó được đăng tải trên Meey Project.

Thành viên cần cung cấp thông tin trong các trường hợp sau:

 • Truy cập, sử dụng dịch vụ Meey Project;
 • Cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;
 • Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;
 • Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch;
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên bằng cách đăng ký tài khoản trên Meey Project.

 

2. Quy chế hoạt động

Quy Chế Hoạt Động này ("Quy Chế Hoạt Động") quy định những nội dung về hoạt động của Người đăng tải video và Người Xem video/người bình luận trên Website của Meey Project liên quan đến những hoạt động đó.

Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Chế Hoạt Động.

Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Project/Meey Group có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Quy Chế Hoạt Động này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Project/Meey Group quy định khác đi. Các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Project đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Khách Hàng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Khách Hàng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Quy Chế Hoạt Động này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Project.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Quy Chế Hoạt Động này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung ở phần 1.

 

2.1. Nguyên tắc chung

Quy Chế Hoạt Động này áp dụng cho Meey Project và tất cả các Khách Hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại mục Quy Định Chung – Phần 1.

Các Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ trên Website có thể tự do tìm hiểu, trao đổi, thỏa thuận và giao dịch với các Khách Hàng khác có nhu cầu liên quan nhưng phải thực hiện trên cơ sở tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nhau và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Trường hợp Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ nội dung nào tại DKDK nói chung và Quy Chế Hoạt Động này nói riêng, Khách Hàng có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ bằng cách ngừng việc truy cập vào Website.

Quy Chế Hoạt Động này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2022 (dự kiến ra mắt sản phẩm) và thay thế tất cả những quy chế hoạt động khác được ban hành và đăng tải trước đây trên Website.

Meey Project sẽ không tham gia vào bất kỳ tương tác hay thỏa thuận, dịch vụ khác giữa các Khách Hàng.

Bất kể nội dung nào ở trên website meeyproject.com, Meey Project được bảo lưu quyền giám sát, tạm dừng, ngăn chặn và chấm dứt những trao đổi và tương tác giữa các Khách Hàng thực hiện trên phạm vi Website để bảo vệ quyền lợi Người Tiêu Dùng và đảm bảo tuân thủ DKDK và quy định pháp luật.

 

2.2. Về phía Meey Project

Quyền và nghĩa vụ:

 • Được yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên Website.
 • Được yêu cầu và công bố thông tin của Người đăng tải video theo đúng quy định của pháp luật.
 • Được yêu cầu Khách Hàng thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung đã thỏa thuận với Người Dùng.
 • Được bảo lưu quyền sở hữu trí tuệ đối với Website như quy định tại mục 6 (Quyền sở hữu trí tuệ) của Quy Định Chung. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ đối với Website bao gồm nhưng không giới hạn ở những thông tin, tài liệu, giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, v.v. mà không phụ thuộc vào việc các quyền sở hữu trí tuệ đó đã đăng ký hay chưa.
 • Phải xây dựng quy định, hướng dẫn, quy chế hoạt động và cung cấp thông tin đầy đủ đến các Khách Hàng.
 • Phải xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của các Khách Hàng trên phạm vi Website.
 • Phải kiểm tra, rà soát và xử lý các Khách Hàng vi phạm DKDK này và/hoặc quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng Website.
 • Phải lưu trữ thông tin cá nhân của các Khách Hàng và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan. Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng.
 • Phải đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Khách Hàng.
 • Phải có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Website.
 • Phải hỗ trợ Cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Website.
 • Phải công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Website.
 • Có các quyền và phải tuân theo các nghĩa vụ khác được quy định tại DKDK này và theo quy định của pháp luật

Giới hạn trách nhiệm

Ngoài nội dung được quy định tại Quy Định Chung, Meey Project còn được miễn trừ những trách nhiệm sau:

 • Nếu hệ thống kỹ thuật của Meey Project không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng.
 • Khi thực hiện các dịch vụ mà Meey Project cung cấp, Khách Hàng phải thực hiện đúng theo các quy định, hướng dẫn, chỉ dẫn của Meey Project và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, có liên quan. Meey Project sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến quá trình xác lập, thực hiện các dịch vụ khác giữa các Khách Hàng với bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Meey Project.

 

2.3. Quyền và nghĩa vụ của Người đăng tải video

Ngoài các vấn đề đã nêu trên mục 4 – Quy định chung thì khách hàng cần chú ý thêm các vấn đề sau:

 • Được tạo lập tài khoản để sử dụng các Dịch Vụ trên Website.
 • Được sử dụng các Dịch Vụ trên Website tuân theo DKDK.
 • Được yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Người xem video khi không được giải quyết thỏa đáng.
 • Phải tuân thủ đầy đủ quy định đăng tải thông tin tại phần Quy định chung và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Video tin tức của khách hàng đã đăng tải.
 • Phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập (nếu có) và về những thông tin mà Người đăng tải video đã đăng tải, cung cấp cho Meey Project và Người xem video.
 • Phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin cá nhân và thông tin pháp lý khác cho Meey Project theo quy định tại DKDK.
 • Trường hợp có khiếu nại phát sinh, Người đăng tải video có trách nhiệm cung cấp dữ liệu chứng thực thông tin liên quan đến sự việc cho Người Xem và Meey Project/Meey Group (tùy từng trường hợp).
 • Phải bồi thường cho những thiệt hại mà Meey Project và/hoặc Người Xem phải chịu do Người đăng tải video vi phạm DKDK và/hoặc quy định pháp luật.

Trường hợp Người đăng tải video là bên cung cấp dịch vụ như bán, cho thuê và/hoặc sang nhượng dự án BDS, Người đăng tải video phải thực hiện thêm những nghĩa vụ sau:

 • Phải có quyền sở hữu hợp pháp đối với dự án BDS hoặc phải nhận được sự ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu dự án BDS này.
 • Phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến dự án BDS cho Người Xem.
 • Phải cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của Người đăng tải video khi có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê.

 

2.4. Quyền và nghĩa vụ của Người xem/Người bình luận

Ngoài các vấn đề đã nêu trên mục 4 – Quy định chung thì khách hàng là người xem video/người bình luận cần chú ý thêm các vấn đề sau:

 • Được tạo lập tài khoản để sử dụng các Dịch Vụ trên Website. Để làm rõ, Khách Hàng không cần phải đăng nhập để xem được Video đăng tải trên Website. Tuy nhiên Meey Project khuyến khích Khách Hàng tạo Tài Khoản Đăng Nhập để có thể được sử dụng đầy đủ các Dịch Vụ và tính năng khác của Meey Project cũng như được bảo vệ quyền lợi tối đa trong trường hợp có bât kỳ tranh chấp, khiếu nại phát sinh.
 • Được sử dụng các Dịch Vụ trên Website tuân theo DKDK.
 • Được khiếu nại Người đăng tải video hoặc Meey Project đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ.
 • Được yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Người đăng tải video không được giải quyết thỏa đáng.
 • Phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập và về những thông tin mà Người xem/người bình luận đăng tải lên website, cung cấp cho Meey Project và Người đăng tải video. Điều này sẽ làm rõ những nội dung, tài liệu, thông tin, đường dẫn, v.v. mà Người xem/Người bình luận đăng tải, truyền bá, cung cấp cho Meey Project.
 • Phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin cá nhân và thông tin pháp lý khác cho Meey Project theo quy định tại DKDK.
 • Phải xem kỹ nội dung đăng tải là các video, xác định rõ đối tượng Đăng Video, sự chi tiết, độ uy tín của video Đăng tải, có thể kết hợp sử dụng các tiện ích khác do Meey Project cung cấp tại Website và các Sản Phẩm khác.
 • Phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan để tiến hành giao dịch với Meey Project và các Khách Hàng khác.

Trường hợp Người xem/Người bình luận là bên có nhu cầu với dự án BDS như bán, cho thuê và/hoặc sang nhượng bất động sản cho Người đăng tải video, Người Xem Tin có trách nhiệm:

 • Phải có quyền sở hữu hợp pháp đối với dự án BDS hoặc phải nhận được sự ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu dự án BDS đó.
 • Phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến dự án, dịch vụ khác cho Người đăng tải video.
 • Có các quyền và phải tuân theo các nghĩa vụ khác tại Quy Chế Hoạt Động này, DKDK và theo quy định của pháp luật.

 

2.5. Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin trong quy chế hoạt động website sẽ sẽ tuân theo “mục 4” trong phần “I. Chính sách bảo mật

 

2.6. Đối với các Khách Hàng không đăng nhập (vãng lai):

Khách Hàng vãng lai chỉ có thể tiến hành xem video và bình luận trên Website. Tuy nhiên, Meey Project sẽ có Bộ phận kiểm duyệt nội dung để tiến hành kiểm tra thông tin bình luận của Khách Hàng trong thời gian là 24h kể từ thời điểm Khách Hàng thực hiện tham gia bình luận hoặc chia sẻ dưới hình thước bình luận.

Meey Project cũng sẽ yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin liên quan được quy định tại Quy Định Chung để tiến hành xác minh đối tượng bình luận theo đúng quy định pháp luật.

Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xét duyệt và cho phép hiển thị nếu các bình luận tuân thủ quy định hoặc sẽ từ chối yêu cầu bình luận hoặc xóa bình luận và thông báo đến Khách Hàng.

Khách Hàng vãng lai sẽ không thể tự mình thay đổi hay chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào đã được hiển thị trên Website.

Kể cả sau khi Bộ phận kiểm duyệt nội dung đã cho phép hiển thị bình luận trên website, Meey Project vẫn bảo lưu quyền chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin bình luận theo quyết định của Meey Project tuân thủ quy định pháp luật.

 

2.7. Đối với các Khách Hàng đã đăng nhập:

Khách Hàng đã đăng nhập bằng Tài Khoản Đăng Nhập có thể tự mình tiến hành Đăng tải video hoặc gửi thông tin cần Đăng tải video cho Meey Project.

Trường hợp Khách Hàng tự đăng tải video, Video sẽ được hiển thị ngay sau khi Khách Hàng tiến hành đăng tải. Tuy nhiên, Meey Project sẽ tiến hành hậu kiểm để rà soát độ phù hợp với DKDK.

Trường hợp Khách Hàng gủi thông tin cần Đăng tải video cho Meey Project để Meey Project hỗ trợ Đăng tải video, Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xác thực, xác minh nội dung cần đăng tải.

Trong quá trình kiểm tra nội dung trước và sau khi video được hiển thị, Meey Project có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan để xác minh và Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp tương ứng.

Đối với những nội dung video vi phạm quy định của Meey Projcet thì tùy theo nhận định của mình, Meey Projcet sẽ có quyền thực hiện một hoặc một số các hành động sau và sẽ có thông báo tương ứng cho Khách Hàng:

 • Yêu cầu Khách Hàng chỉnh sửa nội dung video;
 • Chuyển video sang chuyên mục, chủ đề mà Meey Project cho là phù hợp hơn;
 • Từ chối Đăng tải videovà/hoặc xóa bỏ video.
 • Nếu Khách Hàng tin rằng sự chỉnh sửa, xóa bỏ, chuyển đổi như trên của Meey Project là nhầm lẫn, vui lòng liên hệ lại cho Meey Project qua bộ phận chăm sóc khách hàng (CSKH).
 • Meey Project sẽ không can thiệp và nội dung trao đổi giữa các Khách Hàng. Tuy nhiên Meey Project sẽ giám sát nội dung Khách Hàng trao đổi trong phạm vi Website để đảm bảo quyền lợi Người Tiêu Dùng và tuân thủ những quy định khác của pháp luật

 

2.8. Nguyên tắc xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp:

Trong mọi trường hợp, Khách Hàng phải chịu trách nhiệm đối với việc xem xét, đánh giá, tìm hiểu, đưa ra quyết định đối với việc thực hiện bất kỳ hoạt động và giao dịch nào liên quan đến Website, và phải giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến những trao đổi, thỏa thuận với các Khách Hàng khác.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các Khách Hàng, các bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng biện pháp thương lượng, hòa giải. Nếu thông qua hình thức thương lượng, hòa giải mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh thì một trong các bên có quyền gửi khiếu nại tới cho Meey Project và/hoặc gửi đơn yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Meey Project tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người Dùng. Tuy nhiên Meey Project sẽ chỉ có quyền và nghĩa vụ tiến hành những hoạt động thuộc thẩm quyền của Meey Project tuân theo DKDK và trong phạm vi pháp luật cho phép. Meey Project không cam kết hay bảo đảm rằng sẽ xử lý ổn thỏa mọi tranh chấp giữa các Khách Hàng, hay việc tất cả Khách Hàng sẽ tuân theo yêu cầu, đề nghị của Meey Project, hay Người Dùng sẽ được bồi hoàn đầy đủ mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí.

Để tự bảo vệ quyền lợi của mình và hỗ trợ Meey Project trong việc bảo vệ quyền lợi của chính Khách Hàng, Khách Hàng cần cung cấp cho Meey Project đầy đủ, chính xác, trung thực mọi thông tin có liên quan.

Người Dùng có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến Người đăng tải video hoặc Người Xem (tùy từng trường hợp) hoặc liên hệ với Meey Project.

Sau khi Meey Project nhận được khiếu nại từ phía Khách Hàng, Meey Project sẽ xác nhận lại thông tin, nếu đúng như phản ánh thì tuỳ theo mức độ, Meey Project sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp với DKDK và quy định pháp luật.

Bất kể sự tham gia của Meey Project trong việc giải quyết tranh chấp, các bên liên quan bao gồm cả Người đăng tải video và Người Xem đều có vai trò và trách nhiệm tích cực trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh, bao gồm cả việc cung cấp cho Meey Project những thông tin, tài liệu, giấy tờ liên quan một cách chính xác và đầy đủ.

 

2.9. Quy trình tiếp nhận thông tin khiếu nại, giải quyết tranh chấp

Bước 1: Tất cả các yêu cầu giải quyết khiếu nại sẽ được chuyển đến bộ phận CSKH của Meey Project/Meey Group theo hotline hoặc Email như sau: Hotline: ….; Email: …..

Bước 2: Sau khi tiếp nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại, bộ phận CSKH sẽ tiến hành xác minh lại những thông tin do Khách Hàng cung cấp (qua nhân viên có liên quan, và nội dung thông tin trên Website).

Bước 3: Tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Meey Project sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ các bên liên quan đến khiếu nại, tranh chấp đó. Trong trường hợp cần thiết, Meey Project sẽ tiến hành lập tờ trình giải quyết khiếu nại, thực hiện thủ tục phê duyệt nội bộ và gửi văn bản phúc đáp cụ thể cho Khách Hàng.

Bước 4: Trường hợp Khách Hàng không đồng ý với phương thức giải quyết Meey Project đưa ra, Khách Hàng có thể yêu cầu Meey Project/Meey Group giải quyết lại hoặc đưa vụ việc ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bước 5: Trường hợp Khách Hàng vẫn không đồng ý với phương án giải quyết lại mà Meey Project đưa ra, Khách Hàng có thể đưa vụ việc ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

2.10. Xử lý vi phạm

Việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện tuân theo nguyên tắc tại Quy Định Chung.

Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi Người Dùng trên Website:

 • Meey Project chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa những Khách Hàng có nhu cầu liên quan, cụ thể là giữa Người đăng tải video và Người Xem. Meey Project không chịu trách nhiệm đối với Video của Người đăng tải video cũng như dịch vụ được thực hiện giữa Người đăng tải video và Người Xem. Tuy nhiên, Meey Project luôn nỗ lực tối đa để bảo vệ quyền và lợi ích của Người Dùng.
 • Trường hợp Meey Project nhận được bất kỳ báo cáo xấu hay khiếu nại nào khác từ một Người Dùng về bất kỳ video hay Khách Hàng nào, Meey Project sẽ nhanh chóng tiếp nhận, đánh giá và đưa ra phương án xử lý theo cơ chế nói trên.
 • Trường hợp Người Dùng phát sinh mâu thuẫn với Khách Hàng khác hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp trong quá trình sử dụng dịch vụ với Khách Hàng khác đó, Meey Project sẽ cung cấp cho Người  Dùng những thông tin liên quan về Khách Hàng khác đó trong phạm vi được pháp luật cho phép, đồng thời sẽ tích cực hỗ trợ Người Dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Biện pháp xử lý vi phạm đối với Người đăng tải video không tuân thủ Quy Chế Hoạt Động:

 • Meey Project sẽ ngăn chặn và loại bỏ khỏi Website những video về thông tin cấm đăng tải theo quy định của pháp luật.
 • Meey Project sẽ loại bỏ khỏi Website những video liên quan đến thông tin giả mạo, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

Ngoài ra, đối với các Khách Hàng vi phạm về video đăng tải, Meey Project sẽ xử lý như sau:

 • Meey Project có quyền chỉnh sửa, thay đổi hay xóa bỏ những video vi phạm tùy theo quyết định của mình mà không cần giải thích lý do hay thông báo trước với Người đăng tải video.
 • Khách Hàng vi phạm quy định về Đăng tải video 03 lần sẽ bị khóa Tài Khoản Đăng Nhập trong thời gian 01 tuần
 • Khách Hàng vi phạm quy định Đăng tải video bị khóa Tài Khoản Đăng Nhập 03 lần theo quy định trên sẽ bị khóa Tài Khoản Đăng Nhập vĩnh viễn
 • Bất kể quy định trên, Khách Hàng thực hiện Đăng tải video vi phạm liên quan đến vi phạm pháp luật như: chống phá nhà nước hoặc hành vi cấm đăng tải sẽ bị khóa Tài Khoản Đăng Nhập vĩnh viễn.
 • Người đăng tải video bị phản ánh cung cấp thông tin không chính xác về dự án BDS hoặc có hành vi lừa đảo và Meey Project đã xác định thông tin phản ánh đó là chính xác thì Meey Project sẽ tiến hành khóa Tài Khoản Đăng Nhập của Người đăng tải video đó 03 tháng hoặc vĩnh viễn tùy mức độ của hành vi.